Grunndeild málmiðna

Námskrá í málmiðngreinum er í endurskoðun.

 

Málmiðngreinar, fyrri hluti náms er 76 einingar. Markmið fyrri hluta náms í málmiðnaðargreinum er að nemandinn hljóti nauðsynlega, almenna og faglega undirstöðumenntun til að takast á við nám í sérgreinum á seinni hluta málmiðnaðarnáms til sveinsprófs. Að loknum fyrri hluta náms skal nemandinn hafa innsýn í helstu málmiðnaðarstörf, hafa hlotið þjálfun í almennum verkþáttum og tileinkað sér meðferð efna og beitingu áhalda og tækja sem notuð eru í málmiðngreinum auk þess að hafa þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum og samstarfi við aðra. Fyrri hluta nám í málmiðngreinum tekur 4 annir. Málmiðngreinarnar eru fjórar; blikksmíði, rennismíði, stálsmíði og vélvirkjun. Allir nemar í málmiðngreinum taka sameiginlegan fyrrihluta sem er fjórar annir í skóla. Nemar sérhæfa sig síðan hver í sinni grein á tveimur önnum til viðbótar. Allir nemar skulu ljúka 15 mánaða starfsþjálfun hjá fyrirtækjum eftir að nám í skóla er hafið.


Inntökuskilyrði:

Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að hafa lokið grunnskóla.

 

BÓKLEGAR GREINAR 26 einingar       
Námsgrein Skammstöfun       EIN
Danska DAN 102    
Enska ENS 102 202 212
Íslenska ÍSL 102 202  
Íþróttir ÍÞR 4 ein    
Lífsleikni LKN 103    
Náttúrufræði NÁT 123    
Stærðfræði STÆ 102 122  
Einingafjöldi          26
BÓKLEGAR FAGGREINAR 22 einingar                 
Námsgrein Skammstöfun       EIN
Efnisfræði EFM 103     3
Grunnteikning GRT 103 230  
Rafeindatækni RAT 102     2
Rafmagnsfræði RAF 113     3
Rökrásir RÖK 102     2
Skyndihjálp SKY 101     1
Tölvuteikning TTÖ 102     2
Vélfræði VFR 102     2
Öryggismál ÖRF 101     1
Einingafjöldi         22
VERKLEGAR FAGGREINAR 28 einingar                 
Námsgrein Skammstöfun       EIN
Aflvélavirkjun AVV 102 202   4
Handavinna HVM 103 230  
Hlífðargassuða HSU 102     2
Logsuða LSU 102     2
Mælingar MRM 112     2
Plötuvinna PLV 102 202   4
Rafsuða RSU 102     2
Einingafjöldi         28
STARFSÞJÁLFUN 60 vikur