Grunnnám málm- og véltæknigreina

Lýsing: Grunnnám málm- og véltæknigreina veitir nemendum undirbúning til áframhaldandi náms í málm- og véltæknigreinum s.s. í stálsmíði, bifvélavirkjun og vélstjórn. Auk kjarnagreina taka nemendur faggreinar s.s. málmsuðu, málmsmíðar, rafmagnsfræði og vélstjórn.

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.

Grunnnám málm- og véltæknigreina er eins árs nám og skilar nemendum hæfni á 2. þrepi. Námið er bæði bóklegt og verklegt. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, byggja m.a. á leiðsagnarmati og miðast við að allir nemendur eigi kost á að nýta hæfileika sína og fá endurgjöf á verkefni sín. 

Námsframvinda: Námið er 74 einingar. Meðalnámstími er 1 ár.

Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.

 

ALMENNAR GREINAR 26 EIN
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Enska ENSK 2DM05         5  
Íslenska ÍSLE 2BR05         5  
Íþróttir ÍÞRÓ 1AL01 1LH01 1AL01   3    
Náms- og starfsfræðsla NÁSS 1NN03        3    
Stærðfræði  STÆR 2RU05         5  
Upplýsingatækni UPPT 1UV05       5    
Einingafjöldi 26         11 15 0
SÉRGREINAR 48 EIN       
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Grunnteikning GRTE 1FF05 1FÚ05     10    
Hlífðargassuða HLGS 2MT05         5  
Logsuða LOGS 1PS03       3    
Nýsköpun í Fab lab NÝSK 1FA05       5    
Rafmagnsfræði RAFM 1HL05       5    
Smíðar SMÍÐ 1HN05 1NH05     10    
Vélstjórn VÉLS 1GV05 2KB05     5 5  
Einingafjöldi 48         38 10 0 Skipulag námsbrautarinnar eftir önnum