Gjaldskrá

Gjaldskrá 2021-2022

Innritunargjald í dagskóla

 • Innritunargjald í dagskóla er 6.000 kr. og þjónustugjald dagskólanema er 9.000 kr. Öllum nemendum skólans er skylt að greiða þetta gjald.

Efnisgjald í verklegum áföngum

 • Nemendur í verknámi greiða að auki sérstakt efnisgjald í ákveðnum verklegum áföngum og byggir það á efniskostnaði hvers áfanga.

Nemendafélagsgjald

 • Nemendafélagsgjald er 6.500 kr. hvora önn, en er valkvætt.

Fæðiskostnaður

 • Helsti útgjaldaliður aðkomunemenda er fæðiskostnaður. Mötuneytisgjald er 40.000 kr. á mánuði fyrir morgunverð og 5 heitar máltíðir á virkum dögum í hádegi og á kvöldin.
 • Matarkort fyrir aðra nemendur en vistarbúa kosta á haustönn 2020:
  • Annarkort kr. 64.000 -  81 máltíð á tímabilinu 24.08. - 11.12.
  • Ekki er matur 28.09.   15.10.   18.10  og  10.11.
  • Hægt er að skipta greiðslu í fjóra hluta
  • Tíu máltíða kort kr. 9.000
  • Stök máltíð kr. 1.100

Heimavist

 • Húsaleiga á heimavist fer eftir stærð og gæðum herbergja og er á bilinu  30.500-42.000 kr
 • Gerður er húsaleigusamningur við heimavistarbúa, heimavistarbúar geta sótt um húsaleigubætur til lækkunar á húsnæðiskostnaði.
 • Þráðlaust net er um alla vistina.